Våra tester

ILS Laboratories erbjuder våra kunder att göra en hälsoanalys via blodprov. Vi samarbetar med drygt 150 olika provtagningsställen i hela Sverige och samtidigt som vi samarbetar med den svenska sjuk- och hälsovården. De läkare som finns hos oss granskar alla svaren på analyserna och skriver där efter en kommentar i – ”min journal”. Alltså din journal som du kan logga in för att läsa i, efter analyserna är klara. Här kan du tydligt visualisera dina resultat.
Du väljer bara den hälsoanalys som passar dig bäst. Och utifrån den ger vi dig de svar som du behöver och kan sedan aktivt gör något åt. Det är ingen ovanlighet att vi på ILS Lab hittar sjukdomar eller andra tillstånd som den vanliga sjukvården har missat. Det beror helt enkelt på att vi använder oss av den senaste tekniken och har specialister som genomför och tolka analyssvaren.
Alla våra tester har den högsta kliniska standarden som finns att få. För att vara säkra på att du får höga kvalitet så har vi specialister som utför analyserna och tolkar svaren.
Att göra dessa tester är ett lätt och smidigt, men framför allt ett bekvämt sätt att kunna kontrollera din hälsa på. Du slipper gå till läkaren, dels innan du får en tid och dessutom slipper du sitta i ett väntrum med flera personer som har all de slags av sjukdomar. Du får en indikation om du befinner dig i riskzonen för vissa livsstilssjukdomar eller har besvär med hjärt- och kärlsjukdomar eller typ-2 diabetes.
Du kommer kunna se ett samband mellan det du äter och rör på dig dessa analyser. Samtidigt kan du optimera din motion och prestationer.
Dessutom så har du goda möjligheter att följa dina blodvärden kontinuerligt. Detta gör att du kan göra något åt avvikelserna om de mot förmodan skulle uppstå några.
Kronan på verket är att du har chansen att förbättra din livskvalitet otroligt mycket. Har du symtom på trötthet, nedstämdhet och energilöshet och vill förstå vilka blodvärden du kan göra något åt för att kunna må så mycket bättre.
Har du frågor angående våra analyser eller vill beställa ett hälsopaket, mejla till oss på ISL Lab:
kontakt@ils-laboratories.se Bästsäljare

Hälsokoll XL Pris: 1 395: –
Det är ILS Labs mest omfattade hälsokontroll med hela 32 olika hälsomarkörer. Denna analys ger dig en överblick över dina blodvärden och du får en bild och får förståelse på vilka delad av din hälsa du kan behöva följa upp och vilka som du kan påverka via din livsstil.
I denna analys så får du information om bland annat – blodfetter, sköldkörteln, blodsocker, njur- och leverfunktion, eventuellt inflammationer och en heltäckande bild över din blodstatus.
De här 32 markörerna:
Skölskörtelsrubbning – TSH, fritt T4, Fritt T3 (bara för kvinnor) Risk för hjärtsjukdom – HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kolesterol-total, Triglycerider, Apolipoprotein A, Apolipoprotein B, APO kvot, Diabetes/Metabolstörning – HbA1c, Glukos, Blodbrist/Anemi – Hemoglobin (Hb), Leukocyter (LPK), Trombocyter (TPK), MCH, Erytrocyter (EPK), Hematokrit (EVF), Prostataprov/Testosteron – PSA (bara för män), Testosteron (bara för män) Vitaminer/Mineraler – Kobalamin/B12, D-vitamin, Homocystein, Folat (bara för kvinnor), Järn, Magnesium, Ferritin, Leverfunktion – ASAT, ALAT, Njurfunktion – Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Inflammation – CRP

Hälsokoll Large Pris: 995: –
Det är ILS Labs näst största hälsokoll med 28 olika hälsomarkörerna. Denna analys ger dig förutom det du får information om i Hälsokoll Bas, dessutom tester inom hjärt- och kärlsjukdomar, och dessutom typ-2 diabetes.
De här 28 markörerna:
Skölskörtelsrubbning – TSH, fritt T4, Fritt T3 (bara för kvinnor) Risk för hjärtsjukdom – HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kolesterol-total, Triglycerider, Apolipoprotein A, Apolipoprotein B, APO kvot, Diabetes/Metabolstörning – HbA1c, Glukos, Blodbrist/Anemi – Hemoglobin (Hb), Leukocyter (LPK), Trombocyter (TPK), MCH, Erytrocyter (EPK), Hematokrit (EVF), Prostataprov/Testosteron – PSA (bara för män), Testosteron (bara för män) Vitaminer/Mineraler – Kobalamin/B12, Järn, Magnesium, Ferritin, Leverfunktion – ASAT, ALAT, Njurfunktion – Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Inflammation – CRP
Hälsokoll Bas Pris: 495: –
Det är ILS Labs basanalys och vårt grundpaket och hälsokollen ger svar på 18 hälsomarkörer. Denna analys får du information om – blodsocker, blodfetter, blodvärde och njur- och leverfunktionerna.
De här 18 markörerna:
Skölskörtelsrubbning – TSH, Risk för hjärtsjukdom – HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kolesterol-total, Diabetes/Metabolstörning – Glukos, Blodbrist/Anemi – Hemoglobin (Hb), Leukocyter (LPK), Trombocyter (TPK), MCH, Erytrocyter (EPK), Hematokrit (EVF), Vitaminer/Mineraler – Järn, Leverfunktion – ASAT, ALAT, Njurfunktion – Kreatinin, Natrium, Kalium, Inflammation – CRP

Kvartalspaket Pris: 4 560: –
Detta hälsopaket är att du får göra en Hälsokoll XL och Kortisol test fyra gånger under ett år. Det innebär att var tredje månad så kommer du få göra ett blodprov som skickas in till ILS Lab för analys. På detta sätt så kan du lätt se avvikelser, se trender och förstå skillnaderna om vad som händer i din kropp. Motiven varför du ska göra detta paket är:
Kortsiktigt mönster – i och med kortare intervaller kan du hitta mer kortsiktiga mönster i dina resultat. Ett bra exempel på detta är om du känt dig piggare eller piggare än normalt och då ser du på dina resultat om det finns några avvikelser.
Kortsiktiga trender – en annan analys är att du kan se i dina resultat om dina ändringar i din livsstil så som ökad motion eller du har ändrat din kost, har dessa påverkat ditt resultat. Här kan du förhoppningsvis se trenderna och att dina värden efter hand blir bättre tack vare dina livsstils förändringar.
Referenser inför framtiden – Eftersom du gör fyra tester per år så får du en mycket bra kännedom om dina normala värden. När du eller en läkare i framtiden tar nya tester kan du använda dessa tester som referenser värdemässigt och användas som en grund för att förstå värdena har utvecklats.
Vid varje provtillfälle gör ILS Lab 33 blodanalyser och detta gör att du kommer få en god överblick över ditt hälsotillstånd. Redan timmar efter att du har tagit ditt blodprov, får du dina resultat i din egna privat journal och när alla resultat är färdiga får du en skriftlig kommentar från någon av våra läkare.

Dessa 33 stycken olika markörerna testas vid varje tillfälle:
Skölskörtelsrubbning – TSH, fritt T4, Fritt T3 (bara för kvinnor) Risk för hjärtsjukdom – HDL Kolesterol, LDL Kolesterol, Kolesterol-total, Triglycerider, Apolipoprotein A, Apolipoprotein B, APO kvot, Diabetes/Metabolstörning – HbA1c, Glukos, Blodbrist/Anemi – Hemoglobin (Hb), Leukocyter (LPK), Trombocyter (TPK), MCH, Erytrocyter (EPK), Hematokrit (EVF), Prostataprov/Testosteron – PSA (bara för män), Testosteron (bara för män) Vitaminer/Mineraler – Kobalamin/B12, D-vitamin, Homocystein, Folat (bara för kvinnor), Järn, Magnesium, Ferritin, Leverfunktion – ASAT, ALAT, Njurfunktion – Kreatinin, Natrium, Kalium, Kalcium, Inflammation – CRP, Stress – Kortisol

Har du frågor angående våra analyser eller vill beställa ett hälsopaket, mejla till oss på ISL Lab:
kontakt@ils-laboratories.se
Vitaminer/Mineraler

Vitaminer/Mineraler Pris: 895: –
D-vitaminer är det enda vitamin som din kropp kan själv tillverka, och detta med hjälp av solljus. Övriga vitaminer behöver du själv tillsätta via det du äter varje dag. Därför är det väldigt viktigt att variera sin kost. Vilket innebär att du får i dig de vitaminer som din kropp behöver.
Genom att göra denna test kommer du få reda på dina olika nivåer och mineraler du har i kroppen och hur dessa påverkar din livskvalitet. Det gör att du kommer förstå vilken effekt din kost påverkar nivåerna av vitaminer och mineraler genom maten.
Dessa markörer testas:
Vitaminer – Homocystein, Vitamin B12/Kobalamin, D-vitamin
Mineraler- Zink, Magnesium, Järn
Blodbristprover/Anemi – Hemoglobin (Hb), Erytrocyter (EPK), Leukocyter (LPK), Trombocyter (TPK), MCV, MCH, Erytrocytvolymfraktion (EVF).
Observera att analysen för zink görs bara 1-2 gånger i veckan, detta innebär att det kan dröja några dagar innan du har ett svar.
Zinktest Pris: 295: –
Zink är ett mineral som har många funktioner i din kropp och är mycket vital för kroppens produktion av att göra nya celler. Har du en brist på zink så kan det leda att sår läker sämre, har problem med mage och tarmar, immunförsvaret blir sämre och att barnet växer dåligt.
Dessa markörer testas:
Mineraler – Zink
Observera att analysen för zink görs bara 1-2 gånger i veckan, detta innebär att det kan dröja några dagar innan du har ett svar.

Folat Pris: 245: –
Folat är ett annat namn för folsyra eller Vitamin B9 och det behövs för att din kropp ska bilda röda blodkroppar. Har du en brist på folat kan det innebär att du har en nedsatt känsel och har sämre reflexer. Dessutom kan det orsaka en blodbrist (anemi) vilket gör at du känner dig trött. Under en graviditet så är det mycket viktigt att inte ha en brist av folat eftersom det påverkar barnet negativt.
Dessa markörer testas:
Vitaminer – Folat/Vitamin B9
Har du frågor angående våra analyser eller vill beställa ett hälsopaket, mejla till oss på ISL Lab:
kontakt@ils-laboratories.se
Allergi

Glutenintolerans Pris: 795: –
Glutenintolerans eller som det också kan kallas för – celiaki, det betyder att din kropps immunförsvar börjar bekämpa de proteiner som finns i gluten. 1-2 procent av befolkningen lider av celiaki. De symtom som kan dyka upp är – trötthet, diarré, viktminskning, och att känna sig nedstämd.
Genom att ta en sådan här test ökar din förståelse för vad den mat du äter har för betydelse och påverkar din hälsa. Speciellt om du är glutenintolerant. Mat som innehåller gluten, så som – bröd, pasta och panerade maträtter bland andra, är dåliga för din mage vid celiaki.
Du kan förbättra din livskvalitet. Speciellt om du har upplevt symtom som trötthet och nedstämdhet, men framför allt diarré och på så vis får reda på om du har glutenintolerans.
Dessa markörer testas:
Antikroppar – Transglutaminas IgA
För bästa resultat så bör du äta gluten 2-3 veckor innan provtagningen.

Allergitest XL Pris: 995: –
Här har du chansen för dig som misstänker att du har någon typ av allergi. I testet ingår allergier för – mat, pälsdjur och björkpollen. Denna test mäter antikropparna i blodet och för att måste ha utsatt dig för allergener för att aktivera dessa antikroppar innan provtagningen.
Genom att göra denna test kan du öka din livskvalitet. För om du upplever symtom så som – kliande och röda ögon, täppt eller rinnande näsa, kliande utslag, nysningar eller magont. Så kan denna testa kolla om du är allergisk mot något födoämne, pälsdjur eller björkpollen.
Dessa markörer testas.
Allergi mot mat – Komjölk, Ägg, Vete, Jordnötter, Äggvita, Sojabönor
Allergi mot pälsdjur – Katt, Hund, Häst, Gåsfjädrar
Allergi mot björkpollen – Björk
Allergitest – Mat Pris: 395: –
Allergier mot framför allt mjöl, ägg, vete, jordnötter eller sojabönor är de som är vanligast. Det är också vanligt med laktos- och glutenintolerans. Alla har olika symtom vid en matallergi. Det kan vara att några får ont i magen, får diarré eller hudutslag och är mycket trött. Vid lite allvarliga allergiska reaktioner kan det bli att du får problem med att andas.
När du gör denna test kan du förbättra din livskvalitet genom att du får en förståelse på varför du har mått så dåligt när du har ätit vissa matprodukter.
Dessa markörer ingår:
Allergi – Komjölk, Ägg, Vete, Jordnötter, Äggvita, Sojabönor

Allergitest – Pälsdjur
Att vara pälsdjurs allergiker innebär att ditt immunförsvar reagerar när du kommer i kontakt med allergen från ett pälsdjur. Detta kan visa sig genom att du får – kliande och röda ögon, täppt eller rinnande näsa, kliande utslag eller nysningar.
Det kan underlätta din livskvalitet om du får reda på om du ha någon form av allergi mot pälsdjur. För då kan du helt enkelt att undvika dessa fällor.
Dessa markörer testas:
Allergi – Katt, Hund, Häst, Gåsfjädrar.

Har du frågor angående våra analyser eller vill beställa ett hälsopaket, mejla till oss på ISL Lab:
kontakt@ils-laboratories.se
Stort tack för att du tagit dig tid och besökt oss, hoppas du fått den informationen du sökte.