Typer av analys

ils laboratorietEn stor del av arbetet inom ils laboratoriet är att analysera prover av olika slag, och ibland även att bege sig till olika platser för att ta prover. Ibland handlar det om generella kvalitetskontroller, men ibland handlar det om att man behöver få bekräftat huruvida en viss substans är närvarande samt i hur stor koncentration. Och då finns det två huvudsakliga typer av analys man kan genomföra för att påvisa eller kontrollera existensen av substanser, beroende på vad man letar efter: Subjektiv eller Objektiv analys. Det kan jämföras med att leta specifikt efter stavfel i en text eftersom man då ofta hittar stavfel och kan rätta till dem, samtidigt som man kanske missar särskrivningar. Så om man skickar in ett prov på analys kanske det kommer tillbaka med ett negativt resultat, eftersom man helt enkelt letar efter fel sak.

Kemisk analys

En kemisk analys definieras som en ”bestämning av kemisk sammansättning”, vilket kanske låter som mumbo jumbo för dig som inte arbetar på ils laboratoriet. Uttryckt på ett mer begripligt vis innebär det att man kollar på ett prov med hjälp av någon av de analysmetoder som finns för att avgöra exakt vad provet består av. Det finns en lång rad olika metoder man kan välja att använda sig av (spektroskopiska, elektrokemiska, separationsmetoder med mera) och som alla lämpar sig olika bra för olika typer av analyser. Som tidigare nämnt gäller det som sagt även att man analyserar sitt prov på det sätt som lämpar sig för provet ifråga, så att man inte får missvisande resultat.

Subjektiv analys

ils laboratorietI många fall då man vill påvisa en substans (eller bevisa att den inte finns i provet) så är det en subjektiv analys man är ute efter. Att analysera ett prov subjektivt innebär att man går in med en hypotes att ämne X ska eller inte ska finnas i provet, och sedan går man in och tittar på provet för att leta just efter X. Om vi på ils laboratoriet utför en subjektiv analys kommer vi alltså att få väldigt exakta resultat gällande ämnet ifråga, men vi kommer inte att få reda på mycket mer om provet. Det är med andra ord en typ av analys som är perfekt om man enbart behöver kolla efter X eftersom man får väldigt riktad information, och även kan grotta in sig ordentligt i analysen för att få noggranna resultat. Det är däremot inte alltid en bra metod att använda sig för om man vill påvisa problem orsakade av möjlig inblandning av X, för om det visar sig att provet inte innehåller ämnet måste man börja om på nytt och leta efter andra ämnen som skulle kunna ge liknande effekt.

Objektiv analys

En objektiv analys, till skillnad från den subjektiva, ger en helhetsbild av det prov man tagit. Det är med andra ord den typen av analys man ska använda sig av för att ta reda på vilka ämnen något innehåller, och hur det är sammansatt. Om man upplever ett problem (till exempel att man har misstanke om att något toxin döljer sig i provet) men inte vet vilket så hjälper vi på ils laboratoriet dig att ta reda på det. Det går att göra kvalificerade gissningar och utföra noggrannare tester gällande specifika ämnen även inom en objektiv analys, men tanken är att man ändå ska en helhetsbild av det analyserade provet.