Kliniskt Forskningslaboratorium

Ett kliniskt forskningslaboratorium förkortas även KFL är en slags verksamhet som har ett syfte att kunna ge laborativt stöd i experimentell forskning som är klinisk.
Det man gör på ett sådant labb är att utveckla och anpassa olika metoder så man kan göra analyser på speciella patientmaterial och även cellinjer. Man utför analyser från DNA ända ner till cellnivå och även in vitro försök. Det är inte heller ovanligt att men sköter omhändertagande samt förvaring och registrering av olika prover som ska till en biobank för senare analyser.