Startsida

ils laboratories

På den här sidan ska vi berätta lite grann om vårat laboratorium och vad som finns här och alla de saker vi gör här. Dessutom lite om våra yrkesroller och vem som gör vad.

Själva anläggningen eller laboratoriet kan också kallas för lab eller labb och här möjliggör vi forskning, experiment och en rad olika mätningar av olika former och under kontrollerbara oms tändigheter. Vill vi mäta storleken på en jackpott och matten som ligger bakom den kan vi göra det i vår super dator. Sedan finns det många olika sorters laboratorier som till exempel fotografiska sådana och datorlaboratorier.

De laboratorier som är vetenskapliga brukar ligga vid universitet och forskningsinstitut, dessutom även vid statliga och även militära anläggningar och inte minst inom industrin. Ett laboratorium kan dessutom finnas på en rad olika platser till som till exempel på ett fartyg eller på en rymdfarkost. Storleken på ett labb kan också variera från att vara ett en persons labb till en riktigt stor anläggning med flera hundra forskare.

Ett laboratorium kan också se mycket annorlunda ut jämför med ett annat laboratorium. Det handlar egentligen om vilket område man jobbar inom, till exempel så kan ett laboratorium som jobbar inom området vetenskap ha en så kallad partikelaccelerator eller en vakuumkammare och ett labb som jobbar med metallurgi kan ha utrustning för att kunna gjuta och utrustning för att kunna kontrollera styrkan hos ett visst material. Vill man mäta matematiska fenomen måste man ha en kraftfull dator att jobba med.

Matten bakom ett live casino är till exempel så komplex att man måste ha två datorer. Ser man till kemister och biologer så brukar man ha helt andra material för att kunna hantera diverse vätskor och en psykolog jobbar i helt andra faciliteter. Dessutom finns det labb som använder sig utav datorer för analyser av olika sorters data.

Sen är det något som kan skilja dessa åt ännu mer och det är att vissa labb är mer riskfyllda än vissa andra, man kan hitta en hel del giftiga ämnen eller ämnen som är frätande, det kan förekomma mikroorganismer som är smittsamma, det kan även finns kemikalier som är explosiva och farliga på det sättet, till och med radioaktiva ämnen. Sedan finns det ofta maskiner som har delar som är rörliga och inte minst extrema skillnader på temperatur och spänning. När det kommer till alla dessa farliga ämnen och övriga farliga objekt så har man givetvis säkerhetsrutiner utöver det vanliga där allt måste följas till punkt och pricka för att inte ta några risker.

Sedan finns det olika roller som de som jobbar har i ett labb, de har en hel del olika benämningar och givetvis också olika former av yrkesroller i ett laboratorium.  vi ska se vilka de är nu.

En forskare brukar man kunna hitta i ett laboratorium och detta är en person som på ett stadie som är vetenskapligt jobbar med en metodisk, aktiv och planmässig process för att hitta nya kunskaper och för att samtidigt kunna öka vårat gemensamma vetande. Dess resultat är inte alls ovanligt att det publiceras.

Doktorand är också en person man kan hitta på ett labb och är egentligen vad man kan kalla en forskarstudent på en nivå som är högskola och har oftast avlagt sin magisterexamen. Detta innebär i Sverige att man har studerat i 160 veckor. Doktoranden har som målsättning att ta doktorsexamen.
En så kallad postdoktoral är en person som har en forskningstjänst som är temporär eller som kan ha ett forskningsstipendium vilket ofta är i utlandet och är en chans att bygga upp sin erfarenhet och profil som forskare. Längden på att vara detta kan vara väldigt varierande. En postdoktoral har ingen fast tjänst och kan ofta hoppa mellan olika arbetsplatser.

Forskarassistenten är i Sverige vanligtvis en universitetstjänst som varar i fyra eller fem år och är en tjänst för dem som fått doktorsexamen. Som forskarassistent kan man bygga upp sin egen forskning under dessa år och man får ofta under denna period även bygga upp sin kompetens som docent.  Hos oss har vi ofta matte doktorander med specialisering på casino. De testar olika teser och bevisar den matematiska teknologin bakom varje spelsida. Svenska casinon är världskända likaväl som forskningen som bedrivs kring dessa. Både matten men även den biologiska process en spelberoende person går igenom. Vilka belöningssystem som aktiveras av casinospelande. Vilka är personer som får handleda doktorander bland annat.

En akademisk titel är Docent och markerar en högre kompetensgrad än doktorsexamen och denna titel används främst i Mellan och Nordeuropa. I Sverige dock används den inte så mycket längre och är egentligen upp till varje läroverk att titulera det eller inte.

Lektor är en slags titel för en lärare eller liknande och är idag mest vanlig på universitet och högskolor men det kan även förekomma på vissa gymnasier, även på grundskolor och förskolor kan det förekomma men där är det mycket ovanligt.
Professor är även det en titel på en lärare men denna rankas som det högst utbildade vid universitet och på högskolor.
Som ni märker så är det rätt många som kan jobba i ett labb och det finns en rad olika sorters laboratorier som gör många olika jobb, det som är likvärdigt mellan de olika är att det kräver en hel del utbildning och att det rangordnas i diverse titlar.

I följande avsnitt så ska vi lite mer ingående gå igenom vad det finns för olika laboratorier och vad de innehåller, vilka som jobbar där och vad som görs.